Fujitsu R-aqua Fujitsu R-aqua Fujitsu R-aqua

Een warmtepompboiler is typisch beter dan een gasboiler voor huishoudens met zonnepanelen, huishoudens die de aantrekkelijke premies kunnen krijgen, of huishoudens met veel sanitair warm water verbruik.

Gasboilers kunnen soms beter zijn dan warmtepompboilers wanneer het sanitair warm water verbruik klein is, een gasleiding beschikbaar is, er geen zonnepanelen zijn, en de premies niet toepasbaar zijn.

Als één van deze dingen niet het geval zijn gaat een warmtepompboiler momenteel vaak beter zijn dan een gasboiler door de huidige premies en energieprijzen.

Onthoudt wel dat deze premies, energieprijzen, en het ontwerp van je huis de vergelijking hard beïnvloeden. Over tijd kunnen veranderingen je beslissing makkelijker of moeilijker maken.

Verbruik Warmtepompboiler Vs Gasboiler

Het verbruik van een warmtepompboiler is lager dan een gasboiler met de huidige energieprijzen. Voor apparaten van 150 liter kan dit een verschil rond de tot 88 euro tot 260 euro per jaar maken.

Bij het vergelijken van grotere warmtepompboilers is het verschil in zuinigheid vaak nog groter.

Deze ruwe schatting houdt ook geen rekening met de aanwezigheid van zonnepanelen. Bij deze betaalt de zon een groot deel van je warmtepompboiler verbruik.

Een aardgasboiler van 150 liter verbruikt rond de 12 kWh aardgas per dag en dus rond de 4380 kWh aardgas per jaar volgens Service Experts.

Deze aardgasboiler van 150 liter kost dan gemiddeld 306,6 euro tot 328,5 euro per jaar aan aardgas met een prijs van 0,07 tot 0,075 euro per kWh.

Het jaarlijks verbruik van een 150 liter warmtepompboiler is typisch rond de 460 tot 800 kWh per jaar in Belgisch klimaat.

Dit kost dan rond de 46 euro tot 240 euro per jaar aan een elektriciteitsprijs van €0,1 tot €0,3 per kWh.

Het feit dat alternatieven zoals gasboilers ook verbruik hebben speelt een rol in hoe snel een warmtepompboiler rendabel is.

Kost Warmtepompboiler Vs Gasboiler

Een warmtepompboiler is typisch rond de 1.5 tot 2.3 keer duurder dan een gasboiler bij aankoop. Deze types apparaten hebben normaal ook een gelijkaardige levensduur.

De prijs van een warmtepompboiler is typisch rond de 3500 tot 4500 euro inclusief installatie.

Een gasboiler van gelijkaardig of kleiner formaat kost typisch rond de 1500 tot 3000 euro inclusief installatie.

Eén van de nadelen van een warmtepompboiler is dus de hogere initiële kost vergeleken met alternatieven zoals een gasboiler.

Premies Warmtepompboiler Vs Gasboiler

Warmtepompboilers komen momenteel met aantrekkelijke premies rond de 900 euro tot 1080 euro in Vlaanderen terwijl gasboilers momenteel geen premies hebben.

Onthoudt wel dat niet iedereen in aanmerking komt voor warmtepompboiler premies. Bijvoorbeeld, dit deel is niet van toepassing als je al een lucht water warmtepomp of zonneboiler premie kreeg in de afgelopen 10 jaar.

De premies voor warmtepompboilers zijn 1080 euro tot max 50% van het factuurbedrag voor de laagste inkomensklassen en 900 euro tot max 40% van factuurbedrag voor middelste en hoogste inkomensklassen.

Dit zal dus typisch neerkomen op ofwel 900 euro ofwel 1080 euro als je de kosten uit het vorige deel bekijkt.

Er zijn op het moment van schrijven geen premies voor gasboilers in Vlaanderen.

Dit verschil in premies tussen warmtepompboilers en gasboilers maakt de initiële kosten veel gelijkaardiger.

Installatie Voorwaarden Warmtepompboiler Vs Gasboiler

De installatie voorwaarden voor warmtepompboiler en gasboilers zijn anders op manieren die niet altijd beter of slechter zijn. Warmtepompboilers zijn wel typisch net wat flexibeler.

Hoe je huis ontworpen is en wat de lokale voorzieningen zijn zal beïnvloeden welk optie je verkiest op dit vlak.

Een warmtepompboiler wordt regelmatig in verbinding gezet met de buitenlucht om daar warmte op te nemen en koud lucht weer los te laten.

In gevallen zoals dit wordt er tijdens de warmtepompboiler installatie een gat in een buitenmuur gemaakt of verbonden met een bestaande luchtafvoer.

Een gasboiler moet verbonden worden met een gasleiding. Dit vraagt beide een gas voorziening in je straat en in de ruimte waar je de gasboiler wilt zetten.

Bij twijfel kan je inspiratie opdoen bij de ervaringen met warmtepompboilers en gasboilers of een offerte vragen bij een installateur om de installatievoorwaarden voor de apparaten te vergelijken.

Wat Is Beter, Een Warmtepompboiler Of Een Gasboiler?

Een warmtepompboiler is typisch beter dan een gasboiler als je zonnepanelen hebt, in aanmerking komt voor de premies, en/of eerder veel sanitair warm water verbruikt.

Gasboilers kunnen nog altijd soms beter zijn in situaties waar het sanitair warm water verbruik klein is, een gasleiding aanwezig is, er geen zonnepanelen zijn, en de premies niet toepasbaar zijn.

Een warmtepompboiler gaat vaak de beste optie zijn als één van deze voorwaarden niet toepasbaar is in jouw situatie.

Onthoudt wel dat het ontwerp van je huis en de actuele premies en energieprijzen deze vergelijking hard beïnvloeden. Bij twijfel is verschillende offertes aanvragen vaak een goed idee.

Gerelateerd: Warmtepompboiler Vs Elektrische Boiler: Welke Is Voor Jou?