1. Home
  2.  | Disclaimer

Deze website is eigendom van:

CAIROX BELGIUM, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Hoogstraat 180.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan CAIROX BELGIUM of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

CAIROX BELGIUM levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal CAIROX BELGIUM de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

CAIROX BELGIUM kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren: marketing@cairox.be.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. CAIROX BELGIUM geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

CAIROX BELGIUM kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, met name als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. CAIROX BELGIUM verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement, waar de zetel van CAIROX BELGIUM gevestigd is, bevoegd.

 

eePrivacybeleid 

CAIROX BELGIUM hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is, zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot CAIROX BELGIUM. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden, tenzij rechthoudende derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits een (geldig) identiteitsbewijs kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan CAIROX BELGIUM gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet relevant zouden zijn.

CAIROX BELGIUM kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Garantievoorwaarden

CAIROX BELGIUM biedt 5 jaar garantie op producten van Fujitsu. De garantie is enkel geldig voor Fujitsu toestellen geleverd in België en Groothertogdom Luxemburg en op voorwaarde dat er een geldig onderhoudscontract is afgesloten met een koeltechnisch gecertificeerd bedrijf. Het onderhoudscontract is binnen de 12 maanden na factuurdatum of binnen de 6 maanden na opstart afgesloten. Het onderhoud op de installatie gebeurt volgens de onderstaande frequentie:

  • Residentieel: volgens de wetgeving van kracht en minstens 1 keer per jaar.
  • Niet-residentieel: volgens de wetgeving van kracht en minstens 2 keer per jaar naargelang de grootte van het toestel.

In geval van schade of defect dient u contact op te nemen met uw installateur.

Cookies

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende een bezoek aan de website of uw gebruikservaring te verbeteren bij herhaalde bezoeken aan het platform.

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door een partner, waarmee deze website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt.

De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoekers en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoekers te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de website te personaliseren aan de gebruiker.

Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org.

CAIROX BELGIUM maakt gebruik van de volgende cookies op deze website:

  1. First party cookies
CookieBeschrijvingDuurtijdtype
cookielawinfo-checkbox-functionalHoudt een samenvatting bij van welke toestemmingen inzake functionele cookies werd gegeven.1 jaarNoodzakelijk
cookielawinfo-checkbox-performanceHoudt de voorkeuren van de bezoeker inzake performance cookies bij.1 jaarNoodzakelijk
cookielawinfo-checkbox-analyticsHoudt de voorkeuren van de bezoeker inzake analytics cookies bij.1 jaarNoodzakelijk
cookielawinfo-checkbox-advertisementHoudt de voorkeuren van de bezoeker inzake advertisement cookies bij.1 jaar

Noodzakelijk

 

_GRECAPTCHADeze cookie wordt ingesteld door Google. Naast bepaalde standaard Google-cookies, plaatst reCAPTCHA een noodzakelijke cookie (_GRECAPTCHA) wanneer deze wordt uitgevoerd met het oog op de risicoanalyse.6 maandenNoodzakelijk
  1. Third party cookies
CookieBeschrijvingDuurtijdtype
wpml_browser_redirect_testDeze cookie wordt ingesteld door de WPML WordPress-plug-in en wordt gebruikt om te testen of cookies zijn ingeschakeld in de browser.wanneer de browsersessie eindigt

Functioneel

 

cookielawinfo-checkbox-functionalHoudt een samenvatting bij van welke toestemmingen inzake functionele cookies werd gegeven.1 jaarVaria
cookielawinfo-checkbox-othersGeen beschrijving beschikbaar.1 jaar

Varia