Fujitsu R-aqua Fujitsu R-aqua Fujitsu R-aqua

Een warmtepompboiler is vaak beter dan een zonneboiler wanneer je grote volumes warm water nodig hebt, zonnepanelen hebt, en langer dan 25 jaar in je woning wilt blijven.

Zonneboilers zijn momenteel beter dan warmtepompboilers voor kleinere warm water noden in huizen zonder zonnepanelen en een geschikt dak, en wanneer je plant maar één zonneboiler installatie te moeten doen.

Er zijn veel verschillende situaties tussenin deze twee waardoor je wilt samenzitten met een installateur of andere expert voor meer details.

Of een warmtepompboiler of zonneboiler interessanter is hangt ook hard af van de energiekosten, premies, en toestelkosten.

Dit maakt het onmogelijk exact te voorspellen welke optie op lange termijn het beste is.

Wat Levert Meer Op Warmtepompboiler Of Zonneboiler?

Of een warmtepompboiler of zonneboiler meer oplevert hangt af van het tijdsframe van de investering, de energieprijzen, de premies, of je zonnepanelen hebt, en je warm water noden.

Een zonneboiler met elektrische boiler kan meer opleveren dan een warmtepompboiler als je genoeg hebt met een 150 liter apparaat en net niet je zonneboiler moet vervangen (rond de 25 jaar).

Met grotere warm water noden en langere tijdsperiodes gaat een warmtepompboiler momenteel eerder meer opleveren.

Het uiteindelijke verschil in de kosten en besparingen tussen warmtepompboilers en zonneboilers met ander warm water apparaat gaat echter hard afhangen van allerlei details.

Zo kunnen bijvoorbeeld veranderingen in energiekosten, premies, en toestelkosten de afweging hard beïnvloeden. Je kan deze niet exact voorspellen op lange tijdsperiodes.

Installatie Voorwaarden Warmtepompboiler Vs Zonneboiler

De installatie voorwaarden voor een warmtepompboiler zijn typisch minder strikt dan een zonneboiler.

Bij een zonneboiler moet je dak naar de juiste richting en schuin genoeg staan. Er gaan ook breekwerken op je dak moeten gebeuren om de waterleidingen naar binnen te krijgen.

Een warmtepompboiler moet staan in een plaats waar deze kan verbinden met de sanitair warm water leidingen en elektriciteit.

Bij het laten installeren van een warmtepompboiler wil je ook bekijken of luchtafvoer van de koude lucht niet beter naar buiten gaat.

Dit vraagt dan mogelijks striktere positionering en het boren van een gat in je muur.

Installatie Kosten Warmtepompboiler Vs Zonneboiler

De installatie kosten van een warmtepompboiler inclusief apparaat zijn typisch wat goedkoper dan de installatie van een zonneboiler.

Een warmtepompboiler kost typisch rond de 3500 euro tot 4500 euro (inclusief installatie) voor populaire formaten.

Een zonneboiler kost typisch rond de 3400 euro tot 5000 euro (inclusief installatie) voor populaire formaten volgens Zonneboiler Tips.

Je moet echter ook een elektrische boiler of alternatief hebben in combinatie met een zonneboiler om je resterende warm water noden te voldoen.

Dit kan een extra kost van rond de 800 euro tot 1500 euro of meer inhouden.

Verbruik Warmtepompboiler Vs Zonneboiler

Een warmtepompboiler verbruikt typisch net wat meer elektriciteit dan een zonneboiler maar het verschil is ook niet altijd groot.

Dit is onverwacht voor veel mensen aangezien een zonneboiler zelf niets verbruikt. Je moet echter rekening houden met dat een zonneboiler typisch niet 100% van je sanitair warm water produceert.

Specifieker, een zonneboiler kan 60% van je warm water behoefte voorzien volgens Zonneboiler Tips. De resterende 40% moet nog van alternatieven zoals een elektrische boiler komen.

Voor een elektrische boiler van 150 liter zou dit nog steeds rond de 560 kWh per jaar of een elektriciteitskost van 56 euro tot 168 euro zijn. Toch als je geen zonnepanelen hebt die deze kost opvangen.

Een warmtepompboiler van 150 liter verbruikt rond de 460 tot 800 kWh per jaar wat een elektriciteitskost rond de 46 euro tot 240 euro inhoudt. Ook weer zonder zonnepanelen.

Premies Warmtepompboiler Vs Zonneboiler

In het Vlaams gewest zijn de premies voor warmtepompboilers typisch wat lager dan de premies voor zonneboilers op het moment van schrijven. Zeker als je voor grotere installaties gaat.

De premies voor een zonneboiler zijn op het moment van schrijven 660 euro per m² (max 3300 euro of 50% factuurbedrag) voor de laagste inkomensklassen en 550 euro per m² (max 2750 euro of 40% factuurbedrag) voor de middelste en hoogste inkomensklassen in het Vlaams Gewest.

Voor een installatie van een 4 m² zonneboiler met 200 liter installatie vat zou je dan waarschijnlijk rond de 1360 euro tot 1950 euro premies krijgen.

De premies voor warmtepompboilers zijn 1080 euro tot max 50% van het factuurbedrag voor de laagste inkomensklassen en 900 euro tot max 40% van factuurbedrag voor middelste en hoogste inkomensklassen.

Voor een installatie van een warmtepompboiler van 200 liter zou je dan waarschijnlijk ofwel 900 euro ofwel 1080 euro premie krijgen.

Levensduur Warmtepompboiler Vs Zonneboiler

Warmtepompboilers hebben typisch een levensduur die rond de 5 tot 10 jaar korter is dan een zonneboiler.

Onthoudt wel dat de elektrische boiler die je typisch nodig hebt in combinatie met een zonneboiler maar een levensduur van rond de 10 jaar heeft.

Dit speelt een rol in het totale rendement van te investeren in een toestel.

Volgens De Tijd heeft een zonneboiler een levensduur rond de 25 jaar. De elektrische boiler die je typisch ook nog nodig hebt heeft echter vaak maar een levensduur rond de 10 jaar.

Een warmtepompboiler gaat eerder rond de 15 tot 20 jaar mee. Dit is een nadeel van warmtepompboilers vergeleken met zonneboilers.

Wat Is Voordeliger Warmtepompboiler Of Zonneboiler?

Een warmtepompboiler gaat momenteel typisch voordeliger zijn dan een zonneboiler wanneer je grote volumes warm water nodig hebt, zonnepanelen hebt, en langer dan 25 jaar in je woning blijft.

Zonneboilers zijn momenteel vaak voordeliger dan warmtepompboilers voor kleinere warm water noden in huizen zonder zonnepanelen en wanneer je plant maar één zonneboiler installatie te moeten doen.

Dit zijn echter ruwe schattingen die voor jou situatie en op termijn anders kunnen zijn. Er blijven ook allerlei situaties tussenin over waarbij de conclusie minder duidelijk is.

Voor de installatie van een zonneboiler moet je dak ook de geschikte richting en structuur hebben. Dit kan een warmtepompboiler al er interessanter doen uitzien.

Is een zonneboiler nog interessant?

Ja, een zonneboiler kan nog interessant zijn door de huidige premies en populariteit van zonnepanelen (om de elektriciteitskost van een bijhorende elektrische boiler op te vangen).

Het is echter ook mogelijk dat een warmtepompboiler meer rendabel is voor jouw woning, water noden, en opstelling van zonnepanelen.

Kan je een warmtepompboiler combineren met een zonneboiler?

Ja, je kan in theorie een warmtepompboiler combineren met een zonneboiler.

In praktijk gaat dit echter niet slim zijn omdat de zonneboiler het beste werkt wanneer de warmtepompboiler ook het efficiëntste is. De premies voor deze toestellen zijn ook vaak niet combineerbaar.