Fujitsu R-aqua Fujitsu R-aqua Fujitsu R-aqua
  1. Home
  2.  | Design for future

Wij bieden betrouwbare technologieën die gelden op de Europese markt, waar milieuvriendelijke voorschriften zeer streng zijn. In onze onderzoeks-, ontwikkelings- en productieprocessen blijven we steeds werken aan het maken van milieuvriendelijke producten waar we in de toekomst trots op kunnen zijn.

Ook Fujitsu hecht erg veel belang aan milieu en ecologie. Zo bezitten alle toestellen minstens energieklasse A en werkt Fujitsu mee aan de verwezenlijking van het klimaatplan 20/20/20 van de EU: 

  • 20% minder primair energieverbruik
  • 20% minder CO2-uitstoot
  • 20% aandeel in hernieuwbare energie

Voor de reductie van het zogenaamde ‘aardopwarmingsvermogen’* zijn verschillende toestellen van Fujitsu uitgerust met het koelmiddel R32. De voordelen van dit koelmiddel zijn dat het ozonafbrekend vermogen** nul is, zonder afbreuk te doen aan de prestaties of het zuinige verbruik van de toestellen. 

*Aardopwarmingsvermogen (Global Warming Potential, GWP) = Dit is een cijfer dat het globale potentieel om de aarde op te warmen aangeeft van andere broeikasgassen ten opzichte van koolstofdioxide als de norm. Dit is de geschatte integratiewaarde, die wordt  aangeduid in verhouding tot CO2, van de stralingsenergie naar de aarde toe (d.i. het effect op de opwarming van de aarde). Het koelmiddel R32 heeft een aardopwarmingsvermogen van slechts 675.  **Ozonafbrekend vermogen (Ozone Depleting Potential, ODP) = Dit is de relatieve waarde die het effect van ozonafbrekende stoffen per gewichteenheid weergeeft bij emissie in de atmosfeer, waarbij CFC-11 (trichlorofluoromethaan, CCI3F) wordt beschouwd als 1,0.