Fujitsu R-aqua Fujitsu R-aqua Fujitsu R-aqua

Laatste update: 22 december 2023

De huidige premies voor lucht water warmtepompen zijn 3.200 euro (maximum 40% factuurbedrag) of 4.800 euro (maximum 50% factuurbedrag) in het Vlaams Gewest afhangende van je inkomensklasse.

Bij vervanging van een elektrische verwarming of in een gebied waar geen aardgasnet is zijn de premies nog hoger.

In het Brussels Gewest zijn de premies voor lucht water warmtepompen rond de 4.500 euro tot 5.000 euro (maximum 90% factuurbedrag). Opnieuw afhangende van je inkomensklasse.

In het Waals Gewest zijn de premies voor lucht water warmtepompen rond de 1.500 euro tot 9.000 euro (maximum 90% factuurbedrag inclusief BTW). Je inkomensklasse beïnvloedt waar je op dit bereik ligt.

Om in aanmerking te komen voor deze premies zijn er wel nog allerlei voorwaarden die je moet voldoen. Zo moet er bijvoorbeeld in het Waals Gewest goedkeuring zijn door een erkende Huisvestingsauditor voor de werken.

Hoeveel Subsidie Krijg Je Op Een Lucht Water Warmtepomp In Het Vlaams Gewest?

In het Vlaams Gewest krijg je als eigenaar-bewoner op een lucht water warmtepomp een basis subsidie van 4.800 euro (maximum 50% factuurbedrag) in de laagste inkomenscategorie en een basis subsidie van 3.200 euro (maximum 40% factuurbedrag) in hogere inkomenscategorieën.

Als de lucht water warmtepomp ter vervanging van een elektrische verwarming is of in een gebied zonder aardgasnet geplaatst wordt zijn de basispremies respectievelijk 7.200 euro of 4.800 (met de maximum 50% en 40% van het factuurbedrag toegepast).

Deze bedragen zijn van toepassing op facturen vanaf 1-1-2022 en premie aanvragen op of voor 31-12-2025. Je installatie moet ook aan de voorwaarden hier beneden voldoen.

Bij hybride lucht water warmtepompen zijn de subsidies wat lager. Je vindt een overzicht in de tabel hier beneden.

Een lucht water warmtepomp installateur kan je typisch meer vertellen over welke subsidie bedragen toepasbaar zijn in jouw situatie.

 Gewone Lucht Water Warmtepomp BasispremieGewone Lucht Water Warmtepomp Ter Vervanging Elektrische Verwarming Of Geen AardgasnetHybride Lucht Water Warmtepomp BasispremieGewone Lucht Water Warmtepomp Ter Vervanging Elektrische VerwarmingMaximum Percentage Factuurbedrag (Exclusief BTW)
Eigenaar-Bewoner Laagste Inkomenscategorie4.800 euro7.200 euro3.200 euro4.800 euro50%
Verhuurder Aan Een Sociaal Verhuurkantoor4.800 euro7.200 euro3.200 euro4.800 euro50%
Eigenaar-Bewoner Hogere Inkomenscategorie3.000 euro6.000 euro2.000 euro4.000 euro40%
Andere Investeerder3.000 euro6.000 euro2.000 euro4.000 euro40%

De lucht water warmtepomp premies voor gemeenschappelijke installaties in appartementsgebouwen en niet-woongebouwen worden iets precieser berekend. Hiervoor bezoek je best de Mijn VerbouwPremie pagina over warmtepompen of de Mijn VerbouwPremie Simulator.

Voorwaarden Voor Lucht Water Warmtepomp Premies In Het Vlaams Gewest

Enkele van de belangrijkste lucht water warmtepomp premies om na te kijken in het Vlaams Gewest zijn:

 • Je renoveert of herbestemd een gebouw dat voor 2014 aangesloten is op het elektriciteitsdistributienet of een gebouw dat meer dan 5 jaar voor de datum van het eindfactuur een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen kreeg
 • Je hebt geen warmtepomp premie gekregen in de laatste 10 jaar
 • De installatie of de validatie van de installatie van de lucht water warmtepomp moet gebeuren door een gecertifieerde installateur
 • De lucht water warmtepomp moet energiezuinig genoeg zijn

De meer gedetailleerdere lucht water warmtepomp premie voorwaarden voor het Vlaams Gewest kan je hier beneden of op de Mijn VerbouwPremie pagina vinden.

Wie Kan Een Lucht Water Warmtepomp Premie Aanvragen In Het Vlaams Gewest?

De rechtspersonen die een lucht water warmtepomp premie kunnen aanvragen in het Vlaamse Gewest zijn eigenaars en investeerders van bestaande woon- en niet-woongebouwen en indien toepasbaar bij een appartementsgebouw, de vereniging van mede-eigenaars.

Welke Gebouwen Kunnen Een Lucht Water Warmtepomp Premie Krijgen In Het Vlaams Gewest?

De gebouwen die een lucht water warmtepomp premie kunnen krijgen in het Vlaams Gewest zijn gebouwen die voor 2014 zijn aangesloten op het elektriciteitsdistributienet of gebouwen waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar voor de datum van de eindfactuur werd verleend.

Deze tweede categorie moet ook voldoen aan de EPB-eisen en de EPB-aangifte moet op tijd worden ingediend.

Een andere soort lucht water warmtepomp premie gebouw voorwaarden is de aard van een project. Zo kan je deze premie enkel aanvragen voor:

 1. Renovatie van bestaande gebouwen
 2. Realisatie van een nieuwe woning of appartement door herbestemming

Dit betekent dus dat lucht water warmtepomp premies niet toepasbaar zijn op gebouwen die gesloopt en volledig herbouwd worden. Een sloop- en heropbouwpremie kan mogelijks wel in deze situatie.

Welke Lucht Water Warmtepompen Komen In Aanmerking Voor Premies In Het Vlaams Gewest?

Lucht water warmtepompen met de volgende technische eigenschappen komen in aanmerking voor premies in het Vlaams Gewest:

 1. De lucht water warmtepomp heeft een warmteafgiftetemperatuur van maximaal 55°C
 2. De lucht water warmtepomp heeft een Europees productlabel A+ of beter voor verwarming
 3. Een hybride lucht water warmtepomp moet minstens een pakketlabel hebben met een seizoensgebonden energie-efficiëntie van 110%
 4. In niet-woongebouwen moet de lucht water warmtepomp een seizoensgebonden energie-efficiëntie van 123% of meer hebben
 5. In niet-woongebouwen moet de hybride lucht water warmtepomp een pakketlabel met seizoensgebonden energie-efficiëntie van 123% of meer hebben

Andere voorwaarden Voor Lucht Water Warmtepomp Premies In Het Vlaams Gewest

Enkele andere voorwaarden voor lucht water warmtepomp premies in het Vlaams Gewest zijn:

 1. Je hebt de afgelopen 10 jaar geen andere warmtepomp premie gekregen
 2. De lucht water warmtepomp staat in voor ruimteverwarming en eventueel productie van sanitair water en zwembad verwarming
 3. De lucht water warmtepomp is de enige centrale verwarming voor het gehele gebouw
 4. Als je wilt koelen met de lucht water warmtepomp moet er een fotovoltaïsche installatie zijn die aangemeld is bij Fluvius en het eindfactuur van de warmtepomp moet na 1 juli 2022 zijn
 5. De installatie of de validatie van de installatie van de lucht water warmtepomp moet gebeuren door een Rescert-installateur met de juiste certificaten
 6. De lucht water warmtepomp heeft een factuurbedrag van minstens 1000 euro
 7. Facturen mogen maximum 24 maanden oud zijn

Hoeveel Subsidie Krijg Je Op Een Lucht Water Warmtepomp In Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Je krijgt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de volgende subsidie bedragen op een lucht water warmtepomp voor residentiële gebouwen:

 1. Categorie I: 4.500 € per individuele wooneenheid
 2. Categorie II: 4.750 € per individuele wooneenheid
 3. Categorie III: 5.000 € per individuele wooneenheid

De lucht water warmtepomp premie kan wel maar maximaal 90% van het gefactureerde bedrag dekken.

Je kan nakijken in welke Brussels Gewest inkomen categorie je zit om een beter idee te krijgen van de exacte lucht water warmtepomp premie in jouw situatie.

Voor niet-residentiële gebouwen is de subsidie 35% van het bedrag van de factuurkosten die in aanmerking komen.

Voorwaarden Voor Lucht Water Warmtepomp Premies In Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Enkele van de belangrijkste lucht water warmtepomp premies om na te kijken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn:

 • Het gebouw voor de lucht water warmtepomp is meer dan 10 jaar geleden gebouwd en je hebt geen bouwvergunning nodig voor de werkzaamheden
 • Je hebt niet dezelfde premie voor dezelfde lucht water warmtepomp werken gekregen in de afgelopen 10 jaar
 • De installatie of de validatie van de installatie van de lucht water warmtepomp moet gebeuren door een gecertifieerde installateur
 • De lucht water warmtepomp moet energiezuinig genoeg zijn
 • Het eindfactuur mag maximum 12 maanden oud zijn

De specifiekere lucht water warmtepomp premie voorwaarden voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staan hier beneden en op de J4 Verwarming Met Warmtepomp pagina.

Wie Kan Een Lucht Water Warmtepomp Premie Aanvragen In Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan iedereen, particulier of rechtspersoon, een lucht water warmtepomp premie aanvragen.

De voorwaarde is wel dat de factuur van de lucht water warmtepomp geadresseerd moet zijn aan de persoon of onderneming die de premie aanvraagt.

Welke Gebouwen Kunnen Een Lucht Water Warmtepomp Premie Krijgen In Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

De gebouwen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lucht water warmtepomp premies kunnen krijgen zijn gebouwen die minstens 10 jaar voor de indiening van de premie aanvraag gebouwd werden.

Een extra voorwaarde is dat er voor de werkzaamheden geen bouwvergunning nodig is.

Welke Lucht Water Warmtepompen Komen In Aanmerking Voor Premies In Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Lucht water warmtepompen met de volgende technische eigenschappen komen in aanmerking voor premies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

 1. Lage temperatuur lucht water warmtepompen hebben een seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming hebben van meer dan of gelijk aan 125%
 2. Niet-lage temperatuur lucht water warmtepompen met nominaal vermogen van 70 kW of minder moeten minstens een energie-efficiëntieklasse A+ hebben.
 3. Niet-lage temperatuur lucht water warmtepompen met nominaal vermogen groter dan 70 kW moeten minstens een seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van 110% of meer hebben.
 4. De lucht water warmtepomp moet een luchtinlaat buiten het beschermde volume hebben of een luchtinlaat op de lucht die uit de ventilatie wordt afgevoerd hebben.
 5. De installatie voldoet aan de EPB-voorschriften, heeft elektrische doorgangmeters, en heeft een warmtemeter.
 6. De lucht water warmtepomp dient niet om een particulier of niet-collectief zwembad te verwarmen.

Andere voorwaarden Voor Lucht Water Warmtepomp Premies In Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Enkele andere voorwaarden voor lucht water warmtepomp premies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn:

 1. Je hebt dezelfde premie voor dezelfde lucht water warmtepomp werken niet in de afgelopen 10 jaar gekregen
 2. De lucht water warmtepomp staat uitsluitend in voor ruimteverwarming en productie van sanitair water
 3. J4 premies (verwarming met warmtepomp) en J9 premies (warmtepompboiler) niet combineren
 4. Voor bedrijven zijn er maximum bedragen voor de som van RENOLUTION premies en de belastingaftrek van andere energiebesparende investeringen
 5. De som van verkregen steunmaatregelen mogen niet meer dan 100% van de werken of investeringen zijn
 6. De installatie of de validatie van de installatie van de lucht water warmtepomp moet gebeuren door een Rescert-installateur met de juiste certificaten bij een installatie van minder dan 50 kWth
 7. Het eindfactuur mag maximum 12 maanden oud zijn

Hoeveel Subsidie Krijg Je Op Een Lucht Water Warmtepomp In Het Waals Gewest?

In het Waals Gewest krijg je rond de €1500 tot €9000 subsidie op een lucht water warmtepomp afhangende van je inkomenscategorie. Het subsidie bedrag mag maximaal 90% van de investering (inclusief BTW) zijn.

De inkomensklassen van het Waals Gewest beïnvloeden dus hard hoe groot je uiteindelijke premie gaat zijn.

Vergeet ook niet dat een door Wallonië erkende Huisvestingsauditor moet langskomen voor de werken beginnen.

In ieder geval maken deze premies de kost van een lucht water warmtepomp al wat doenbaarder.

Voorwaarden Voor Lucht Water Warmtepomp Premies In Het Waals Gewest

Enkele van de belangrijkste lucht water warmtepomp premies om na te kijken in het Waals Gewest zijn:

 • Het gebouw is minstens 15 jaar oud en minstens 50% voor wonen
 • Je woont in of verhuurt het gebouw voor minstens 5 jaar na de werken. Andere opties zijn het gebouw 9 jaar beschikbaar stellen aan bepaalde organisaties of minstens 1 jaar huurvrij beschikbaar maken voor een familielid van de 2e klas
 • De lucht water warmtepomp is energiezuinig genoeg
 • Een door Wallonië erkende Huisvestingsauditor geeft goedkeuring voor de werken
 • De lucht water warmtepomp installatie moet gedaan worden door een geregistreerde ondernemer.

De meer gedetailleerdere lucht water warmtepomp premie voorwaarden voor het Waals Gewest kan je hier beneden of op de Primes Habitation pagina vinden.

Wie Kan Een Lucht Water Warmtepomp Premie Aanvragen In Het Waals Gewest?

In het Waals Gewest kunnen volwassenen of geëmancipeerde minderjarigen die eigenaar of deel-eigenaar van het gebouw zijn een lucht water warmtepomp premie aanvragen.

Voor de werken moet een door Wallonië erkende Huisvestingsauditor wel goedkeuring geven.

De premie valt onder de “Prime Habitation”.

Welke Gebouwen Kunnen Een Lucht Water Warmtepomp Premie Krijgen In Het Waals Gewest?

In het Waals Gewest kunnen gebouwen die daar liggen (maar niet in de Duitssprekende gemeenschap), ouder dan 15 jaar zijn, en minstens 50% voor wonen zijn een lucht water warmtepomp premie krijgen.

Een extra voorwaarde is dat de persoon die de premie krijgt na installatie ofwel 5 jaar in het gebouw moet wonen, het gebouw 5 jaar verhuren, het gebouw beschikbaar maken aan bepaalde organisaties voor 9 jaar, of zonder huur het gebouw beschikbaar maken aan een familielid van de 2e klas voor minstens 1 jaar.

Welke Lucht Water Warmtepompen Komen In Aanmerking Voor Premies In Het Waals Gewest?

Lucht water warmtepompen met de volgende technische eigenschappen komen in aanmerking voor premies in het Waals Gewest:

 • De lucht water warmtepomp heeft een SCOP van minstens 3,2 op 35°C en een SCOP van minstens 2,825 op 55°C

De R-AQUA lucht water warmtepompen staan bijvoorbeeld op de lijst van apparaten die in aanmerking komen voor de premie.

Andere voorwaarden Voor Lucht Water Warmtepomp Premies In Het Waals Gewest

Enkele andere voorwaarden voor lucht water warmtepomp premies in het Waals Gewest zijn:

 1. De lucht water warmtepomp installatie moet gedaan worden door een geregistreerde ondernemer.
 2. Het installeren van de lucht water warmtepomp moet binnen de zeven jaar van de registratiedatum van het audit rapport gebeuren.
 3. De lucht water warmtepomp premie aanvraag moet ingediend worden binnen de acht jaar van de registratie van het audit rapport.
 4. De datum van het eindfactuur moet na 1 juli 2023 zijn.
 5. De technische details van de lucht water warmtepomp installatie moeten de “Critères techniques et pièces justificatives” volgen.
 6. De installateur moet als beroepstype “Installation de chauffage, de climatisation, de sanitaire et du gaz” en in sommige gevallen “Électrotech” hebben.